RankNameLevelKillsRaceClassGender
1Raizo74223AsmodianAssassinMale
2Shaloo74118AsmodianAssassinFemale
3Dep7495AsmodianGladiatorMale
4Shamwow7393AsmodianGladiatorMale
5Tadashi7485AsmodianGladiatorFemale
6Tankering7451AsmodianTemplarMale
7Yuki7448ElyosTemplarFemale
8Badnboujee7443ElyosGunnerMale
9Thankgod7442ElyosBardFemale
10Songwall7342AsmodianBardFemale
11Tobacco7435ElyosAssassinFemale
12Mavis7430ElyosGunnerFemale
13Xin7425AsmodianTemplarMale
14Boogeyman7424AsmodianAssassinMale
15Shion7423ElyosGladiatorFemale