RankNameLevelKillsRaceClassGender
1Battleping74305ElyosBardFemale
2Spongebob74252AsmodianAssassinFemale
3Deadlyfartt74203AsmodianGladiatorMale
4Tirador74203AsmodianGladiatorMale
5Junjoh74129ElyosGladiatorMale
6Daenerys7489AsmodianTemplarFemale
7Meow7469ElyosAssassinFemale
8Weaboo7459AsmodianAssassinFemale
9Karen7458ElyosBardFemale
10Fainweed7454AsmodianAssassinFemale
11Rukusanomie7450AsmodianAssassinFemale
12Farthmachine7447ElyosRiderMale
13Sexyzessy7446AsmodianSorcererFemale
14Tadashi7443AsmodianGladiatorMale
15Victorxsteelx7443AsmodianGladiatorMale